• Montáž novej kabeláže do 1000V a nad 1000V
  • Montáž kábelových trás
  • Komplexná inštalácia priemyselných robotov a liniek
  • Revízie domov, firiem, výrobných hál
  • Inštalácia silno a slaboprúdových vedení, meracích a riadiacich zariadení
  • Rekonštrukcia a oprava elektrických rozvodov
  • Montáž elektrických rozvodných skríň